Καλύτερες προσαρμοσμένες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού στο Ντένβερ

Καλύτερες προσαρμοσμένες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού στο Ντένβερ

March 11, 2023 0 By admin

Ο συνδυασμός διαδικασιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, δημιουργίας και συντήρησης λογισμικού για ακριβείς και σαφείς χρήστες, λειτουργίες ή επιχειρήσεις αναφέρεται ως ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού. Η προσαρμοσμένη ανάπτυξη λογισμικού στοχεύει σε ένα στενά καθορισμένο σύνολο απαιτήσεων, σε αντίθεση με το λογισμικό που δεν είναι διαθέσιμο. Το λογισμικό off-the-shelf στοχεύει ένα ευρύ σύνολο συνθηκών που το καθιστά πιο διαχειρίσιμο τη συσκευασία και την εμπορική διάθεση και διανομή του.

Υπάρχουν πολλά διαδεδομένα παραδείγματα για συσκευασμένα εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού όπως το Sitebuilder.com και το Microsoft Office. Αυτό το λογισμικό COTS έχει δημιουργηθεί για να καλύψει τις γενικευμένες ανάγκες δημιουργίας ιστοτόπων και παραγωγικότητας γραφείου.

Το προσαρμοσμένο λογισμικό δημιουργείται μοναδικά για ένα ακριβές σύνολο αναγκών, όπως:

 • σχεδιάστηκε μια διαδικτυακή τραπεζική εφαρμογή
 • πρόγραμμα συντήρησης νοσοκομειακών υπηρεσιών

Το λογισμικό κατά παραγγελία είναι ένας άλλος κοινός όρος που αναφέρεται στο προσαρμοσμένο λογισμικό και την ανάπτυξή του. Ο τίτλος έχει την προέλευσή του στα παλιά αγγλικά και ορίστηκε ως tailoring trade τις προηγούμενες μέρες.

Τρίτοι που ανατίθενται σε τρίτους συνήθως εκτελούν προσαρμοσμένη ανάπτυξη λογισμικού για οργανισμούς, αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν εσωτερικές ομάδες ανάπτυξης για κάθε εργασία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προσαρμοσμένου λογισμικού. Οι προγραμματιστές ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες και μεθοδολογίες για την ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού, όπως κάθε άλλο είδος ανάπτυξης λογισμικού.

Τα βήματα της συλλογής απαιτήσεων, της κωδικοποίησης, της δοκιμής και της ανάπτυξης είναι παρόμοια για ένα προσαρμοσμένο έργο και οι προγραμματιστές εφαρμόζουν τις ίδιες μεθοδολογίες, όπως το Rapid Application Development, το DevOps ή το Agile, όπως κάθε άλλο έργο λογισμικού.

Ο εκσυγχρονισμός εφαρμογών, η προσαρμογή εφαρμογών και η διαχείριση εφαρμογών απαιτούν ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού. Για την επιτυχή κάλυψη των εξελισσόμενων απαιτήσεων των χρηστών και της αγοράς, η διαδικασία εκσυγχρονισμού εφαρμογών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιωσιμότητας του εξατομικευμένου λογισμικού οποιασδήποτε επιχείρησης.

Η προσαρμογή εφαρμογών αναφέρεται στον μετασχηματισμό και την αλλαγή εμπορικών εφαρμογών εκτός ραφιού για την υποστήριξη των ατομικών απαιτήσεων διαφορετικών επιχειρήσεων. Η διαχείριση εφαρμογών καθιστά το λογισμικό επισκευάσιμο εκτελώντας εργασίες όπως εγκατάσταση, απόδοση, βελτιστοποίηση διαθεσιμότητας, ενημέρωση και λειτουργίες γραφείου εξυπηρέτησης.

Η ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού είναι επιτακτική και περιζήτητη, στον 21ο αιώνα, καθώς βοηθά στην ικανοποίηση ιδιαίτερων και μοναδικών απαιτήσεων με ανταγωνιστικό κόστος με την τροποποίηση, την αγορά και τη συντήρηση του εμπορικού λογισμικού.

Μερικά από τα οφέλη της ανάπτυξης προσαρμοσμένου λογισμικού περιλαμβάνουν:

Αποδοτικότητα:

Η προσαρμοσμένη ανάπτυξη λογισμικού σώζει το εμπόδιο της ταλαιπωρίας ή της προσαρμογής των εφαρμογών που βρίσκονται στο ράφι, καθώς αυτό το λογισμικό έχει κατασκευαστεί σκόπιμα για να υποστηρίζει διαδικασίες γρήγορα και παραγωγικά για κάθε οργανισμό ξεχωριστά.

Κερδοφορία:

Ανάλογα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του έργου, είναι δυνατό να κερδίσετε χρήματα με προσαρμοσμένη ανάπτυξη λογισμικού. Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν το λογισμικό τους κατέχουν την άδεια χρήσης του λογισμικού και μπορούν να το πουλήσουν σε άλλους οργανισμούς.

Επεκτασιμότητα:

Οι προγραμματιστές και οι σχεδιαστές μπορούν να αξιολογήσουν τις μελλοντικές ανάγκες και ως εκ τούτου, το προσαρμοσμένο λογισμικό μπορεί να αναπτυχθεί καθώς ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση ευδοκιμεί λόγω των ενημερωμένων απαιτήσεών τους. Οι πρόσθετοι παράγοντες θα ενσωματωθούν στην εφαρμογή και ο οργανισμός δεν χρειάζεται να αγοράσει πρόσθετες άδειες ή συνδρομές για άλλες συσκευασμένες εφαρμογές.

Ανεξαρτησία:

Οι οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να αποφύγουν τις αυξήσεις τιμών για τις υπηρεσίες αδειοδότησης και υποστήριξης με την πάροδο του χρόνου, παράλληλα με τη διατήρηση του πακέτου λογισμικού. Με το πλεονέκτημα της ανεξαρτησίας, η ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού έχει επίσης μια αρνητική πλευρά με τη μορφή του κόστους υποστήριξης και συντήρησης προσαρμοσμένου λογισμικού, επειδή βαρύνει τον οργανισμό που ανέπτυξε το λογισμικό. Το πώς λειτουργεί η εξίσωση απαιτεί από κάθε οργανισμό να εξετάσει προσεκτικά εάν είναι καλύτερο να χτίσει ή να αγοράσει.

Χαμηλότερο κόστος ενσωμάτωσης:

Θα λειτουργήσει το λογισμικό με υπάρχουσες και παλαιού τύπου εφαρμογές, είναι ένα από τα κύρια ζητήματα του εμπορικού λογισμικού εκτός ραφιού; Εάν η απάντηση είναι αρνητική, μια περαιτέρω επένδυση πέφτει στην αγκαλιά των οργανισμών για να επικοινωνήσουν και να λειτουργήσουν το λογισμικό με την υπάρχουσα υποδομή τους. Από την άλλη πλευρά, το προσαρμοσμένο λογισμικό μπορεί να εξατομικευτεί για να ενσωματωθεί στο περιβάλλον που προορίζεται.

Η επισήμανση των αναγκών λογισμικού σας είναι πολύ σημαντική για κάθε επιχείρηση, καθώς σας προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Προσαρμοσμένες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού του Ντένβερ, Κολοράντο, συνεργάζονται με πελάτες σε όλο τον κόσμο. Καθώς αυτές οι εταιρείες ανάπτυξης προσαρμοσμένου λογισμικού έχουν δημιουργήσει επιτυχημένες συνεργασίες με εταιρείες στις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την ΕΕ και έχουν ολοκληρώσει χιλιάδες έργα προσαρμοσμένου λογισμικού.

Μικρές επιχειρήσεις σε μεγάλες εταιρείες, όλες τους αναθέτουν σε τρίτους εταιρείες ανάπτυξης προσαρμοσμένου λογισμικού για βοήθεια. Μια πλήρης ομάδα ειδικών διαφορετικών τομέων συγχωνεύεται για να εκτελέσει και να αναπτύξει πλήρως εξατομικευμένο λογισμικό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης με ευημερία.

Ακολουθεί μια λίστα με μερικούς από τους ειδικούς:

Μηχανικοί NIX Solutions:

 • Παρέχετε συντήρηση
 • Αναπτύξτε λογισμικό από την αρχή
 • Μετακινήστε το παλαιού τύπου σύστημα σε μια νέα πλατφόρμα
 • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής υποδομής πληροφορικής
 • Ενσωματωθείτε σε ένα έργο που εκτελείται αυτήν τη στιγμή
 • Εκτελέστε δοκιμές για να διασφαλίσετε την ποιότητα ενός προϊόντος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:

Δημιουργούμε ανταποκρίσιμους, προσαρμοστικούς ιστότοπους με διεπαφή UI/UX που λειτουργεί γρήγορα ανεξάρτητα από τον αριθμό των χρηστών.

 • Ιστοσελίδες επιχειρήσεων
 • Κοινωνικοί ιστότοποι
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 • Ενοποίηση με δημοφιλείς πλατφόρμες.
 • Προσαρμοσμένοι ιστότοποι με συγκεκριμένη λειτουργικότητα

Μηχανικοί λογισμικού Java και .NET:

 • Εφαρμόστε προσαρμοσμένες λύσεις από την αρχή
 • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λογισμικού n-layer
 • Ανασχεδιάστε συστήματα για λειτουργική και αρχιτεκτονική βελτίωση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι επιχειρηματικές λύσεις λειτουργούν πραγματικά καταπληκτικά βοηθώντας τους πελάτες να μειώσουν στο μισό τις δαπάνες πληροφορικής τους. Οι εταιρείες ανάπτυξης προσαρμοσμένου λογισμικού του Ντένβερ δημιουργούν λύσεις πληροφορικής με τεχνολογίες Java και .NET και το σύστημά τους βελτιστοποιεί δραστικά τη ροή εργασιών της εταιρείας.

ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ

Οι εταιρείες ανάπτυξης προσαρμοσμένου λογισμικού του Ντένβερ εργάζονται φέρνοντας το προϊόν λογισμικού σας στην αγορά μήνες μπροστά από τους ανταγωνιστές σας με τους προγραμματιστές τους για κινητά. Οι προγραμματιστές αυτών των εταιρειών του Ντένβερ εξασκούν την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά για Android, Windows, τηλέφωνα iOS και tablet, καθώς και για καλύτερα αποτελέσματα.

Το πλαίσιο τους τους βοηθά να προσφέρουν ένα επαγγελματικό πρωτότυπο με προσεγμένο γραφικό σχεδιασμό και βασικά χαρακτηριστικά μέσα σε λίγες μέρες. Εκτεταμένες δοκιμές εκτελούνται σε όλες τις εφαρμογές σε μια σειρά δημοφιλών φορητών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογικών gadget για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.

Η ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ

Η κύρια εστίαση των μηχανικών QA είναι πάντα να κάνουν το προϊόν χωρίς σφάλματα. Εκτελούνται χειροκίνητες και αυτοματοποιημένες δοκιμές εκ των προτέρων και η εξέταση του προϊόντος μέσω διαφόρων προσεγγίσεων στις δοκιμές είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον έλεγχο:

 • Εκτέλεση
 • Ευχρηστία
 • Ασφάλεια
 • Μεγάλα δεδομένα
 • Λειτουργικός
 • Στρες

Ως εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, η διασφάλιση ποιότητας είναι ένα κρίσιμο μέρος των 100% αποτελεσμάτων.

Να είστε σίγουροι για την κατασκευή έναντι της αγοράς

Η διασφάλιση ότι το προσαρμοσμένο λογισμικό είναι πραγματικά απαραίτητο είναι το πρώτο κλειδί για ένα πρακτικό έργο ανάπτυξης προσαρμοσμένου λογισμικού και η βεβαιότητα ότι οι συσκευασμένες λύσεις δεν θα λειτουργήσουν στην περίπτωσή σας. Σύμφωνα με την έκθεση ενός εύρεσης λύσεων λογισμικού και ερευνητή Capterra, το 75 τοις εκατό των στελεχών πληροφορικής και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων οραματίζονται ότι τα έργα λογισμικού τους θα αποτύχουν και αλλά τα έργα ολοκληρώνονται στην ώρα τους και στον προϋπολογισμό.

Προκειμένου να κατανοήσετε πλήρως τις προσαρμοσμένες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού σε πλήρη έκταση, ερευνήστε εάν υπάρχει ήδη μια συσκευασμένη λύση λογισμικού που θα παρέχει περισσότερες από το 80 τοις εκατό των λειτουργιών που απαιτούνται για:

 • Χειριστείτε πληροφορίες και δεδομένα ειδικά για έναν κλάδο ή κλάδο επιχείρησης
 • Υποστήριξη ή αυτοματοποίηση μοναδικών επιχειρηματικών διαδικασιών και συναλλαγών
 • Ενεργοποιήστε νέες ευκαιρίες ή βελτιώστε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Αντικαταστήστε ή βοηθήστε να συνδυάσετε υπάρχουσες λύσεις για να επιτύχετε υψηλότερη παραγωγικότητα
 • Αναπτύξτε και προσαρμοστείτε στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.
 • Ικανοποιήστε τις ατομικές απαιτήσεις απορρήτου ή ασφάλειας
 • Διευκολύνετε την ενοποίηση με παλαιού τύπου εφαρμογές και δεδομένα
 • Αντικαταστήστε ή βοηθήστε στην ενοποίηση υπαρχουσών λύσεων με χαμηλότερο κόστος

Τελικές λέξεις:

Οι εταιρείες ανάπτυξης προσαρμοσμένου λογισμικού του Ντένβερ του Κολοράντο, προσφέρουν συναρπαστικές υπηρεσίες και προσφορές. Ερευνήστε και διαβάστε για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες που θα επωφεληθείτε πλήρως.