Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον πληθωρισμό και τις αυξανόμενες τιμές HVAC

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον πληθωρισμό και τις αυξανόμενες τιμές HVAC

February 26, 2023 0 By admin

Τα συστήματα HVAC είναι μια κρίσιμη πτυχή κάθε σπιτιού, παρέχοντας άνεση και διατηρώντας την ποιότητα του εσωτερικού αέρα. Ωστόσο, καθώς οι τιμές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες αυξάνονται λόγω του πληθωρισμού, το κόστος κατοχής και συντήρησης ενός συστήματος HVAC μπορεί επίσης να αυξηθεί. Σε αυτό το άρθρο, θα συζητήσουμε πώς η συνεχιζόμενη άνοδος του πληθωρισμού το 2023 επηρεάζει τις τιμές HVAC και τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες σπιτιού για να μετριάσουν αυτό το κόστος.

Τι είναι ο πληθωρισμός;

Πληθωρισμός είναι όταν το γενικό επίπεδο τιμών αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία αυξάνεται με σταθερό ρυθμό σε μια χρονική περίοδο. Όταν οι τιμές αυξάνονται, κάθε δολάριο που δαπανάται σάς επιτρέπει να αγοράζετε λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Ο πληθωρισμός μετράται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) ή τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (ΔΤΚ).

Παγκόσμια γεγονότα όπως η πανδημική ανάκαμψη και η αποσταθεροποίηση χωρών που είναι απαραίτητα για την εφοδιαστική αλυσίδα θα συνεχίσουν να ωθούν τον πληθωρισμό υψηλότερα το 2023. Το 2022 σημειώθηκε αύξηση 7-8% στον ρυθμό του πληθωρισμού και αυτό αναμένεται να συνεχιστεί καθώς βαδίζουμε σε ύφεση. αυξάνοντας το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας για όλους.

Το κόστος των υλικών, της εργασίας και της κατασκευής θα αντικατοπτρίζεται στις τιμές HVAC σε ολόκληρη τη χώρα και αυτό το κόστος θα ωθήσει την τιμή που πληρώνουν οι τελικοί καταναλωτές υψηλότερα, ως αποτέλεσμα.

Επίπτωση του πληθωρισμού στα συστήματα HVAC

Καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται, το κόστος των υλικών, της εργασίας και της ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και εγκατάσταση συστημάτων HVAC αυξάνεται επίσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών HVAC για την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος, καθώς και σε υψηλότερο κόστος για επισκευές και συντήρηση.

Ένα από τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούνται στα συστήματα HVAC είναι το μέταλλο, το οποίο μπορεί να γίνει πιο ακριβό καθώς αυξάνεται ο πληθωρισμός. Το κόστος του χάλυβα, για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των τιμών των συστημάτων HVAC. Επιπλέον, καθώς το κόστος της ενέργειας αυξάνεται, το κόστος λειτουργίας των συστημάτων HVAC μπορεί επίσης να αυξηθεί, με αποτέλεσμα υψηλότερους λογαριασμούς κοινής ωφελείας για τους ιδιοκτήτες σπιτιού.

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των τιμών HVAC είναι το κόστος της εργασίας και των καυσίμων. Καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται, το κόστος των μισθών και των παροχών για τους τεχνικούς και τους εγκαταστάτες HVAC μπορεί επίσης να αυξηθεί. Το κόστος των καυσίμων για την άφιξη στις τοποθεσίες εργασίας θα προστεθεί επίσης στο κόστος που επιβαρύνουν τους παρόχους HVAC. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τις υπηρεσίες εγκατάστασης και επισκευής, καθώς οι επιχειρήσεις θέρμανσης και ψύξης αναγκάζονται να μετακυλίσουν το πρόσθετο κόστος τους στους πελάτες.

Αύξηση τιμής HVAC 2023

Δεν είναι μυστικό ότι η πανδημία και άλλα παγκόσμια γεγονότα έχουν δημιουργήσει οικονομικές δυσκολίες για όλους. Το έχουν νιώσει και οι μικρές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες HVAC έχουν αντιμετωπίσει τις ελλείψεις προσφοράς και εργασίας και το αυξανόμενο κόστος λόγω του πληθωρισμού. Αυτό προσθέτει αυξημένες τιμές για τους ιδιοκτήτες σπιτιού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγαλύτερη αναμονή για υπηρεσίες HVAC

Στην Αριζόνα, οι ρυθμοί πληθωρισμού και η εφαρμογή νέων προτύπων ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί σε ισχύ για το 2023, έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος. Έτσι, όταν μιλάμε για αυξημένη τιμολόγηση για το 2023, θα παραβλέπαμε αν δεν αντιμετωπίζαμε επίσης τους νέους κανονισμούς που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του έτους.

Νέοι Κανονισμοί HVAC για το 2023

Οι κανονισμοί που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2023 απαιτούν όλα τα συστήματα HVAC στη χώρα να έχουν δείκτη εποχικής ενεργειακής απόδοσης (SEER) μεταξύ 14 και 15. Αν και οι νομοθέτες της Αριζόνα λένε ότι οι νέες απαιτήσεις βλάπτουν μια ήδη δύσκολη αγορά ακινήτων. Πιέζουν για εξάμηνη παράταση για να δοθεί επιπλέον χρόνος συμμόρφωσης, αλλά δεν έχει ακόμη χορηγηθεί.

Αυτές οι νέες απαιτήσεις, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη σταδιακή κατάργηση ορισμένων ψυκτικών που χρησιμοποιούνται σε συστήματα κλιματισμού κατοικιών, σημαίνουν ότι εκείνοι στον κλάδο HVAC αντιμετωπίζουν αυξημένο αριθμό πελατών που απαιτούν συστήματα αντικατάστασης που πληρούν τα νέα πρότυπα.

Αν και αυτά τα νεότερα συστήματα κατασκευάζονται για να ανταποκρίνονται στην αυξημένη ενεργειακή απόδοση και να είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, το κόστος που προστίθεται από την αύξηση του πληθωρισμού και άλλους παράγοντες θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους ιδιοκτήτες σπιτιού. Πολλοί προμηθευτές αναμένουν αυξημένο κόστος έως και 20%, που σημαίνει υψηλότερες τιμές για τους ιδιοκτήτες σπιτιού το 2023.

Μετριασμός των επιπτώσεων του πληθωρισμού

Αν και τα νέα δεν είναι καλά για τις επιχειρήσεις ή τους πελάτες HVAC, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες σπιτιού για να μετριάσουν τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στις τιμές HVAC.

Αγοράστε ενεργειακά αποδοτικά συστήματα HVAC

Ένας από τους καλύτερους τρόπους μείωσης του κόστους λειτουργίας συστημάτων HVAC είναι η επένδυση σε ενεργειακά αποδοτικά μοντέλα. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση και την ψύξη του σπιτιού σας, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Η American Home Water and Air μπορεί να σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε στα δύσκολα νερά του πληθωρισμού, συνεχίζοντας να προσφέρετε τιμές που παραμένουν όσο το δυνατόν πιο προσιτές, δεδομένου του κόστους προσφοράς και εργασίας. Προσφέρουμε επίσης σχέδια χρηματοδότησης για να σας βοηθήσουμε να πληρώσετε για την αντικατάσταση του HVAC, εάν το χρειάζεστε.

Τακτική Συντήρηση

Η τακτική συντήρηση του συστήματος HVAC μπορεί να συμβάλει στην παράταση της διάρκειας ζωής του και στην αποφυγή δαπανηρών επισκευών. Η διατήρηση του συστήματός σας σε καλή κατάσταση λειτουργίας μπορεί να μειώσει την ανάγκη για δαπανηρές επισκευές και αντικαταστάσεις. Αυτό μπορεί να σας προσφέρει περισσότερο χρόνο για τον προϋπολογισμό για ένα μελλοντικό σύστημα που πληροί τα νέα πρότυπα. Εάν το σύστημά σας αντιμετωπίζει προβλήματα ή δεν έχει υποστεί σέρβις τον τελευταίο καιρό, τώρα είναι η ώρα να κλείσετε ραντεβού για επιθεώρηση και ετήσια συντήρηση.

Επενδύστε στη μόνωση

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στο κόστος θέρμανσης και ψύξης του σπιτιού σας είναι η ποσότητα μόνωσης στους τοίχους, τις οροφές και τα δάπεδά σας. Η επένδυση σε επαρκή μόνωση μπορεί να μειώσει το κόστος λειτουργίας του συστήματος HVAC κάνοντας το σπίτι σας πιο ενεργειακά αποδοτικό.

Σφραγίστε ή Αποκλείστε τις διαρροές αέρα

Σφραγίστε τις διαρροές αέρα γύρω από παράθυρα, πόρτες και ρωγμές όπου μπορεί να διαφύγει η θερμότητα και να εισέλθει κρύος αέρας για να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του συστήματος HVAC. Όπου δεν μπορείτε να στεγανοποιήσετε μια διαρροή αέρα, λάβετε μέτρα για να την εμποδίσετε με απογύμνωση του καιρού, εξαιρέσεις ρεύματος ή βαριές κουρτίνες.

Επικοινωνήστε με την AHWA για την καλύτερη εξυπηρέτηση στη σημερινή οικονομία

Η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών HVAC όλο το 2023 λόγω του πληθωρισμού μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος ιδιοκτησίας και συντήρησης ενός συστήματος HVAC. Ωστόσο, με τη λήψη μέτρων για την αγορά ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων, την τακτική συντήρηση, τις αγορές σύγκρισης και τις επενδύσεις στη μόνωση, οι ιδιοκτήτες σπιτιού μπορούν να συμβάλουν στον μετριασμό αυτού του κόστους και να διατηρήσουν τα σπίτια τους άνετα.

Ένας αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών HVAC, όπως το American Home Water and Air, μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στη συνολική σας εξοικονόμηση, επομένως καλέστε μας σήμερα για να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξοικονομήσετε χρήματα με τα συστήματα του σπιτιού σας.